Corporate Social Responsibility as key category
for European employers, managers and stakeholders

ENGAGE Platformuna hoşgeldiniz!

Avrupalı İşverenler, yöneticiler ve paydaşlar için anahtar kategori olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk-ENGAGE; Avrupa Komisyonu tarafından finance edilen bir projedir.

Bu proje KSS kavramının herhangi bir şirketin imajı ve repütasyonunu korumak için vitrin dekorasyonu, farklı yerel düzenlemelerin zorlama uygulaması, vergiden kaçma veya savunma önlemleri olarak yalnış kullanımlarını engellemek için oluşturulmuştur. KSS’nin uygulamadaki temel zorluğu; KSS’yi arttırılmış üretkenlikten elde edilen finansal kazanımları dikkate alan proaktif fayda-maliyet analizini sağlayan gerçek ve güçlü bir araca dönüştürmektir. Nihayetinde bu durum şirketin firma değerinin temelini oluşturur buda örgütsel öğrenme, yenilikçilik ve teknoloji yönetimine yol açar.Websitesi

Burada proje ve ortaklıkla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.Öz Değerlendirme Aracı

Burada kurumunuzun sürdürülebilirlik ve kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerinin her sürecindeki performans ve ilerlemeleri izlemek ve ölçmeye izin veren Öz Değerlendirme Aracı aracını kullanarak test edebilirsiniz. Bu ilkeler hangi aksiyomların kurum tarafından alınması gerektiğini tercüme eden bir dizi gereksinimler, yönergeler ve ilgili belirleyiciler içermektedir.Açık Eğitim Kaynağı

Buradan ENGAGE Projesinin ortaya çıkardığı mevcut kaynakları edinebilirsiniz. Bunlar;
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalari Üzerine Karşilaştirmali İnceleme Raporu
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kilavuz
  • Paydaşlar,Müdürler Ve İşverenler İçin Engage Sektörel Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kitleri
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluğu Desteklemek İçin Engage Bütünleyici Yönergeler

Bu Proje Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finance edilmektedir. Bu belgenin içeriği yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu bu belgedeki bilgilerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Project Nr. 2014-1-TR01-KA200-013388